Nasze dzieci w żłobkach, przedszkolach, szkołach mają sporo wolnego. Oprócz weekendów uczniowie mogą liczyć na dni wolne ustawowo – święta kościelne i państwowe, dodatkowe przerwy przy okazji egzaminów gimnazjalnych i maturalnych i podobne. A jak w tym wszystkim ma odnaleźć się rodzic?

W roku szkolnym 2015/2016 jest w sumie 178 dni wolnych od nauki, licząc wszystkie weekendy, święta ferie zimowe i wakacje. Oczywiście do tego dochodzą dni wolne wyznaczone dodatkowo przez szkołę w dni poprzedzające święta kościelne. Teoretycznie to dni do odrobenia przez uczniów w którąś z sobót, warto więc zorientować się, co w tym temacie ma do powiedzenia szkoła naszego dziecka i czy zapewnia w tym czasie zajęcia na świetlicy.

Rok szkolny 2015/2016 – dni wolne od szkoły i pracy:

 • 1 listopada 2015 – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2015 – Święto Niepodległości
 • 25 grudnia 2015 – Boże Narodzenie
 • 26 grudnia 2015 – Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia
 • 1 stycznia 2016 – Nowy Rok
 • 6 stycznia 2016 – Trzech Króli
 • 27 marca 2016 – Wielkanoc
 • 28 marca 2016 – Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja 2016 – Święto Pracy
 • 3 maja 2016 – Święto Konstytucji
 • 15 maja 2016 – Zielone Świątki
 • 26 maja 2016 – Boże Ciało
 • 24 czerwiec – koniec roku szkolnego

Uczniowie mogą liczyć na dwie przerwy świąteczne:

 • 23 grudnia 2015 – 1 stycznia 2016 – zimowa przerwa świąteczna
 • 24 marca – 29 marca 2016 – wiosenna przerwa świąteczna

Ferie zimowe 2016:

 • 18-31 stycznia 2016 – województwa kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
 • 25 stycznia – 7 lutego 2016 – województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • 1-14 lutego 2016 – województwa dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
 • 15-28 lutego 2016 – województwa lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Egzaminy w roku szkolnym 2015/2016:

 • 5 kwietnia 2016 – sprawdzian szóstoklasisty
 • 18-20 kwietnia 2016 – egzaminy gimnazjalne
 • 4-24 maja 2016 – egzaminy maturalne

Dodatkowe dni wolne:

 • 14 października – Dzień Edukacji Narodowej
 • dyrektor szkoły może wyznaczyć też wolne 2 maja (poniedziałek przed 3 maja)
 • 27 maja (piątek) po czwartkowym Bożym Ciele

Twoje dziecko też ma wolne? Planuj urlop z głową

Wiesz już kiedy Twoje dzieci mają wolne? Dopasuj swoje plany urlopowe do ich wolnego. Zarejestruj się już dziś!

Zarejestruj się już dziś!

Wolne szkolne zgodne z prawem

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dnia 5 października 2010 r., dyrektor szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:

 • do 6 dni — dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego
 • do 8 dni — gimnazjów,
 • do 10 dni — liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających.

Uczeń, szkoła

Dodatkowe dni wolne od zajęć mogą być ustalone w dni, w których w szkole lub placówce odbywają się:

 • sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
 • egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 • egzamin maturalny,
 • etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
 • w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.