Kontakt


cyberstudio sp. z o.o.
ul. Żelazna 17d, 40-851 Katowice, Polska

telefon: +48 32 781 41 41
e-mail: [email protected]

krs: 0000199999, regon: 272251547,
nip: 634-10-04-870, vat ue: PL6341004870
kapitał zakładowy: 50 000,00 pln (w całości wpłacony)

konto bankowe: ing bsk o. k-ce: PL63 1050 1214 1000 0007 0002 3336
kod swift: INGB PL PW