Polityka prywatności


Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych jest cyberstudio sp. z o.o.,
  ul. Żelazna 17d, 40-851 Katowice, Polska, KRS:0000199999, REGON: 272251547, NIP: 634-10-04-870, PL6341004870, który prowadzi platformę internetową www.powerurlop.pl, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom korzystania ze świadczonych usług.
 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie
  z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Dane osobowe przekazywane są operatorom systemów płatności w celu realizacji umowy.
 4. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
 5. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
 6. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy
  z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: adres e-mail, nazwę użytkownika, hasło, adres, dane Przedsiębiorcy.
 7. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. Realizacji tych uprawnień Klientów może dokonać kontaktując się z Administratorem, wysyłając:
  • e-mail na adres: [email protected];
  • Listownie;
  • lub w jakiejkolwiek dogodnej formie w której informacje przekazane Administratorowi zostaną wyrażone w sposób jasny i wyraźny.
 8. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych
  i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 9. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Bazy danych zarejestrowane są zgodnie z wymogami w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.